Енолошка Лабораторија

Анализата на ширата и виното без сомнение играат одлучувачка улога во модерното винопроизводство.

Енолошка Лабораторија

За прозводство на најдобар можен квалитет на вино и да се минимизираат проблемите кои неизбежно се јавуваат при
производството како што се – застаната или закочена- ферментација, инфекции и слично, анализи на ширата и виното во ферментација се до моментот на флаширање, тестирањата и анализите мораат да претходат на сите производни постапки.

 За одговорно и квалитетно водење на производниот процес со цел на превенција и спречување на евентуални проблеми, големите но и малите винарии потребно е да воспостават основна шема на контрола на процесите.

 

Наши Услуги:

  • СОДРЖИНА НА ШЕЌЕР ВО ГРОЗЈЕ за оптимална берба
  • ВКУПНИ КИСЕЛИНИ ВО ВИНО
  • ШЕЌЕР ВО ВИНО
  • % АЛКОХОЛ ВО ВИНО
  • СЛОБОДЕН И ВКУПЕН СО2
  • АЛКОХОЛ И КИСЕЛИНИ КАЈ РАКИЈА
  • ОРГАНОЛЕПТИЧКА КОНТРОЛА
  • ИСПАРЛИВИ КИСЕЛИНИ ВО ВИНО
  • пХ НА ВИНО

Благодариме на контактот

Одговараме во најбрзо можно време

Ве молиме во неколку реченици објаснете ја вашата потреба и кога е најдобро време ние да ве контактираме.

Контактирајте не

Адреса

Еурохандел ДООЕЛ продажен салон: 

Кавадарци ул.29-ти ноември бр.6

Производство и магацини: 

Западен Булевар бб

Телефонски Број

00389 43 400 910

00389 71 324 805

00389 71 324 806

00389 71 324 805

Е пошта

info@eurohandel.biz